FERAGATNAME
Başvuru yapanlar aşağıdaki feragatname bildirisini okumuş ve onaylamış kabul edilir:

Ben başvuru sahibi olarak;

"Sanofi Ar-Ge Çağrısı Programı’na yapılan başvuruda yer alan bilgileri Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. (‘’Sanofi’’) tarafından değerlendirilmesi amacıyla, kendi arzum ve irademle, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurdum ve oluşan bu başvuruyu gönderdim.

İşbu başvuruda yer alan bilgilerin, yapılacak değerlendirme kapsamında Sanofi’nin yöneticileri, çalışanları ve danışmanları (‘’Temsilciler’’) ile paylaşılmasına izin veriyorum. Sanofi’ye ifşa ettiğim işbu belgelerle ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun Sanofi ve/veya Temsilciler’inden tazminat talep etmeyeceğimi, her türlü dava, def’i ve itiraz haklarımdan gayri kabili rücu olarak feragat ettiğimi kabul ve taahhüt ederim."