ARAŞTIRMA ALANLARI

Sanofi Grubunun uzman olduğu araştırma alanları aşağıdaki gibidir.

• Onkoloji
• Diyabet
• Kardiyovasküler
• Nadir Hastalıklar
• Multipl Skleroz
• Bağışıklık Hastalıkları
• İmmun Sistem Hastalıkları
• Oftalmoloji
• İnfeksiyon Hastalıkları
• Diğer (Doku Korunması ve Tedavisi, Ağrı, Duyusal Bozukluklar ve İhmal Edilen İnfeksiyon Hastalıkları)