SÜREÇ ve GİZLİLİK
 
SÜREÇ
Sanofi Grubu, başvuru sahibini sürecin her aşamasında bilgilendirmeyi taahhüt eder.
Süreç 3 aşamadan oluşmaktadır.
 
1. Projenin gizli olmayan verileri ile başvuru (e-posta ile ilk başvuru bilgilerini içerir)
2. Uygun olduğu düşünülen projelerin sahipleriyle “gizlilik sözleşmesi” imzalanarak detaylı olarak değerlendirilmesi.
3. Seçilen projelerin birlikte geliştirilebilmesi için görüşmelerin başlaması.
 
İŞLEYİŞ
• Proje başvurusu Sanofi’ye ulaştığında 2 iş günü içinde başvuru sahibine alındı bilgisi iletilir.
• Başvurular yılda 2 kez  (Haziran ve Ocak aylarında) topluca değerlendirilir.
• 2 ay içinde projenin 2.aşamaya geçip geçmediğinin bilgisi başvuru sahibine iletilir.
 
GİZLİLİK
Ar-Ge Çağrısı Programı’na yapılan her proje başvurusunda yer alan bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilir ve Sanofi bu bilgileri başvuru sahibinin onayı olmadan 3.kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Sanofi proje kapsamında başvuru aşamasından itibaren Fikri Mülkiyet Hakları’nızın korunması için gerekli tedbirleri alır. Proje değerlendirmesi sonucunda, bu haklar proje anlaşmasıyla karşılıklı müzakere ile düzenlenir. Sanofi başvuruya ait gizli bilgi niteliğindeki detay bilgileri ileri tarihli aşamalarda talep edebilir. Bu durumda başvuru sahibi tarafından sunulacak gizli bilgiler taraflarca imzalanacak ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ ile gizlilik taahhüdü altına alınacaktır.