SANOFİ AR-GE ÇAĞRISI

Sanofi, AR-GE Çağrısı ile  karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni fikirleri olan bilim insanlarıyla birlikte ürün geliştirerek insanlığın hizmetine sunmayı hedeflemektedir.

Siz de “fikrinizin yaşamları değiştirebilecek bir buluş” olabileceğini düşünüyorsanız, başvuru formunu doldurarak argecagrisi@sanofi.com’a iletebilirsiniz.
 


 
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
• Çağrı programı hedeflerine uygunluk
• Özgün olmak
• Yöntem
• Yapılabilirlik
• Yaygın etki
• Hukuki anlamda bir fikri mülkiyet oluşturma niteliği